Alnok oral opløsning mod allergi 1 mg/ml, 150 ml

Varenummer:045768
89,00 kr.
På lager
Alnok er et håndkøbslægemiddel, hvor det aktive stof er cetirizindihydrochlorid.

Alnok kan anvendes af voksne og børn over 2 år til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergi, høfeber, allergisk øjenirritation samt til lindring af kronisk nældefeber.

Du vil se en begyndende virkning indenfor 2 timer, hvorefter virkningen varer i mindst 24 timer.

Alnok oral opløsning findes i pakning med 150 ml.

Sådan anvender du Alnok oral opløsning


Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage Alnok. Den kan endvidere læses ved at søge på produktet her

Opløsningen synkes, som den er.
- Dosis til voksne og unge over 12 år: 10 ml (10 mg) daglig.

- Dosis til børn 6-12 år: 5 ml (5 mg) 2 gange daglig (morgen og aften).-

- Dosis til børn 2-6 år: 2,5 ml (2,5 mg) 2 gange daglig (morgen og aften).

Tag ikke dette lægemiddel:
- hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatininclearance mindre end 10 ml/min);

- hvis du er allergisk over for cetirizindihydrochlorid, over for hydroxyzin eller piperazinderivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler) eller et af de øvrige indholdsstoffer

- Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du spørge din læge til råds; om nødvendigt, skal du tage en lavere dosis. Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.

- Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer (som følge af eksempelvis rygmarvsproblemer eller prostata- eller blæreproblemer).

- Hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald, skal du spørge din læge til råds.

- Hvis du skal have foretaget en allergitest, så spørg din læge adskillige dage før testen, om du skal ophøre med at tage Alnok. Denne medicin kan påvirke resultaterne af allergitesten.

Varen er tilføjet til kurven