Mygfri, 75 ml.

Varenummer:216869
129,95 kr.
Ikke på lager
MygFri Spray er et afskrækningsmiddel til myg og hjælper med at mindske risikoen for myggestik. Mygfri sprayen er effektiv mod de mest almindelige forekommende myg i ca. 1,5 time og i ca. 4 timer mod Malaria myg. Dog kan temperatur, luftfugtighed og kraftig sved påvirke effekten af produktet.

Indhold: 75 ml.

Sådan anvender du MygFri sprayen:
Spray jævnt over de områder der ønskes beskyttet. Gentag behandlingen efter badning eller hvis effekten forsvinder.
MygFri må højst anvendes 2 gange dagligt.
Det må ikke anvendes til børn under 2 år.
Begræns brugen på børn mellem 2 og 12 år.

OBS!
Undgå påføring under indtagelse af mad eller drikke.
MygFri er kun til brug udendørs eller i vel-ventilerede rum.
MygFri må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Produktet forårsager alvorlig øjenirritation hvis det kommer i kontakt med øjnene. Hvis dette skulle ske, skylles forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette er muligt. Fortsæt skylning.

Indholdsstoffer:
N,N-diethyl-m-toluamide, citronella, lavendelolie, geraniumolie.

Indholdsstofferne er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Varen er tilføjet til kurven