Mygfri, 75 ml.

Varenummer:216869
129,95 kr.
På lager
MygFri Spray er et afskrækningsmiddel til myg og hjælper med at mindske risikoen for myggestik. Mygfri sprayen er effektiv mod de mest almindelige forekommende myg i ca. 1,5 time og i ca. 4 timer mod Malaria myg. Dog kan temperatur, luftfugtighed og kraftig sved påvirke effekten af produktet.

Indhold: 75 ml.

Sådan anvender du MygFri sprayen:
Spray jævnt over de områder der ønskes beskyttet. Gentag behandlingen efter badning eller hvis effekten forsvinder.
MygFri må højst anvendes 2 gange dagligt.
Det må ikke anvendes til børn under 2 år.
Begræns brugen på børn mellem 2 og 12 år.

OBS!
Undgå påføring under indtagelse af mad eller drikke.
MygFri er kun til brug udendørs eller i vel-ventilerede rum.
MygFri må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Produktet forårsager alvorlig øjenirritation hvis det kommer i kontakt med øjnene. Hvis dette skulle ske, skylles forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette er muligt. Fortsæt skylning.

Indholdsstoffer:
N,N-diethyl-m-toluamide, citronella, lavendelolie, geraniumolie.

Indholdsstofferne er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).