NovoPen Echo Plus intelligent flergangsinsulinpen, rød

Varenummer:09377
399,00 kr.
På lager
NovoPen Echo® Plus er en ny, intelligent flergangspen, der blandt andet viser antal enheder i sidste injektion samt tiden (tt:mm:ss), der er gået siden sidste injektion. Pennen husker også automatisk alle injektionsdata og holder styr på op til de seneste 800 injektioner, der nemt og trådløst kan deles med behandleren. 

NovoPen Echo® Plus leverer insulindoser fra 0,5 til 30 enheder, stigende med 0,5 enhed. Dosishukommelsen vil fungere i 5 år, hvis pennen bruges første gang inden den dato der er nævnt efter X. 

Insulinpennen skal anvendes sammen med insulinampul og penkanyle. Påsæt penkanylen, indstil doseringsmængd