Eldoncard blodtypetest

Varenummer:214196
126,85 kr.
På lager

EldonCard anvendes til blodtypebestemmelse (AB0 og rhesus).
Kortet er imprægneret med afmålte antistofreagenser.
Når der dryppes blod på kortet, opløses de tørrede reagenser, hvorpå der dannes de samme former for sammenklumpning (agglutination), som ses ved brug af flydende reagenser.


Tilstedeværelse eller fraværet af sammenklumpning viser personens blodtype.


Eksempel:
Hvis de røde blodlegemer er sammenklumpede (agglutinerede) i de felter, der er imprægneret med antistof rettet mod blodtype A (anti-A) og mod rhesusblodtypen (anti-D), betyder det, at