Landsdækkende returordning: Aflever din brugte pen på apoteket

I 2021 blev der indsamlet 77.000 brugte injektionspenne fra Novo Nordisk på apoteker i tre kommuner. I fremtiden skal det gerne blive langt flere. Retur-ordningen, der skal sikre, at plastik og andre materialer fra pennene kan genanvendes, blev landsdækkende d. 1. februar 2022.

Din injektionspen er for god til at smide ud

Hvert år producerer Novo Nordisk mere end 600 millioner injektionspenne. Efter brug ender mange af dem som affald. Din injektionspen fra Novo Nordisk består bl.a. af plastik og glas af høj kvalitet, og de er derfor for gode til at smide ud, da de består af materialer, som kan genanvendes til andre formål.

”I Novo Nordisk arbejder vi i hærdigt på at reducere vores klimaaftryk, og som en del af det arbejde, ønsker vi at genbruge de materialer, vi bruger i vores produkter”, siger Kasper Bødker Mejlvang, landechef i Novo Nordisk Danmark, og fortsætter:

”Det gælder også vores injektionspenne, som bl.a. består af plastik. Og jeg håber, at rigtig mange vil slå et slag for miljøet og gå en tur forbi apoteket, så vi kan få genanvendt materialerne fra så mange brugte penne som muligt.”

Tag dine brugte injektionspenne med på apoteket, så sørger de for, at materialerne får nyt liv frem for at ende som affald.  

Sådan opstod returpen-ordningen

Returpen-ordningen blev første gang lanceret d. 1. december 2020 som et pilotprojekt i samarbejde med apoteker i Kolding, Aarhus og Københavns Kommuner.

Formålet var at indhente erfaringer med at indsamle brugte injektionspenne fra Novo Nordisk med henblik på at genanvende materialerne til andre formål.
Undervejs i pilotprojektet blev der foretaget evalueringer med hjælp fra bl.a. penbrugere og apotekspersonale, og initiativet blev rigtig godt modtaget.

Derfor blev det besluttet at gøre returpen landsdækkende fra 1. februar 2022.

Aflever din brugte pen på apotekerne over hele landet

Du kan aflevere dine brugte injektionspenne fra Novo Nordisk på apoteker rundt omkring i hele Danmark.
Læg dem i en pose for sig selv og aflever dem til apotekspersonalet. Du kan også få udleveret en returpen-pose, som du kan samle dine brugte penne i derhjemme.

FAQ

Jeg bruger injektionspenne fra andre producenter end Novo Nordisk. Kan jeg også aflevere dem på apoteket?
Du kan fortsat aflevere brugte injektionspenne fra andre producenter end Novo Nordisk sammen med dit øvrige medicinaffald. Disse vil herefter blive sendt til destruktion som farligt affald. Penne fra Novo Nordisk skal afleveres for sig, så de kan blive genanvendt til andre produkter.

Kan jeg aflevere mine injektionspenne på et hvilket som helst apotek i Danmark?
Ja, du kan aflevere dine brugte penne på apoteker i hele Danmark. Bemærk, at der kan være enkelte apoteker, som ikke er del af returpen.

Tilmeld nyhedsbrev