Frit leverandørvalg

Alle kan handle hos ReaMed. Også dig.

Du vælger selv, om du vil danse boogie eller Bournonville.
Så hvorfor ikke også selv vælge, hvor du vil købe dine diabetesprodukter?
Du kan komme ud for, at din kommune indgår et samarbejde med en anden leverandør end du er vant til at bruge, eller at det udstyr, du får pålagt at bruge, ikke lever op til dine forventninger - og i disse tilfælde kan du vælge at benytte din ret til frit valg af leverandør.

Serviceloven giver dig, som borger, ret til frit valg af leverandør og/eller produkter. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale eventuel merpris.

I servicelovens § 112 stk. 3 står der følgende om frit leverandørvalg:
Efter § 112, stk. 3, i lov om social service kan ansøgeren vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

ReaMed er godkendt leverandør af diabetesprodukter, og kan derfor vælges af alle borgere, uanset hvilken kommune du bor i.
Når du modtager din bevilling fra kommunen, vil du blive henvist til en leverandør, som kommunen oplyser. Uanset hvad der står på din bevilling, kan du altid kontakte kommunen og gøre opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af det frie leverandørvalg. 

ReaMed har over 40 års erfaring med diabetesprodukter. Vores ambition er - og har altid været - at tilbyde dig tryghed, sikkerhed og et højt fagligt serviceniveau. Vi lægger vægt på at alle oplever en fyldestgørende og kvalificeret rådgivning omkring diabetes i almindelighed og diabetesprodukter i særdeleshed. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Sådan gør du, hvis du ønsker at få ReaMed som din diabetesleverandør:

- Kontakt ReaMed omkring muligheder og bestilling.
- Kontakt visitationen i din kommune og oplys at du ønsker at benytte det frie leverandørvalg.
- Når vi modtager din bevilling fra visitationen, er vi klar til at modtage din bestilling.

Det ligger os meget på sinde at tilbyde det bredest mulige sortiment og den højeste kvalitet af produkter. Derfor vil vi gerne i dialog med dig, og finde de produkter der passer til netop dig.

Vil du gerne vide mere om ReaMed eller mulighederne for frit leverandørvalg, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 9793 4600 eller via email info@mitliv.dk

For os handler frit leverandørvalg om livskvalitet

Som godkendt leverandør af diabetesprodukter vil ReaMed gerne bidrage til at forbedre livsvilkårene for diabetikere gennem øgede og bedre valgmuligheder.

ReaMed har netop solid erfaring med at støtte den enkelte borger – ikke mindst i din beslutning om at udnytte retten til frit valg af diabetesprodukter. ReaMed har leverandøraftaler med en stor andel af de danske kommuner. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at blive klogere på det frie leverandørvalg, og på dit valg af diabetesprodukter.
Tilmeld nyhedsbrev