Derfor er penkanyler kun til engangsbrug

Har du diabetes og bruger insulin, er det meget vigtigt, at du husker, at penkanylerne kun er til engangsbrug, og bør skiftes efter hver injektion. Vi oplever desværre, at penkanylerne ofte bruges mere end en gang og, vi vil derfor fortælle om nogle af de risici, du kan opleve ved at genbruge din penkanyle.

Risikoen ved genbrug af din penkanyle

Ved at genbruge din penkanyle, skal du være opmærksom på følgende risici:
  • Injektionerne vil være mere smertefulde
  • Skader fremmer dannelsen af arvæv
  • Nålen er ikke længere steril
  • Krystalliseret insulin og vævsrester kan lukke nålen helt til, hvilket kan medføre at man ingen insulin får eller får for lidt.
Ved at genbruge samme nål kan der forekomme skader under huden, samt blødninger som efter længere tid kan give synlige blå mærker.


Disse skader øges for hver forkert injektion og der vil opstå en lang række følgevirkninger og konsekvenser, som f.eks. lipohypertrofier (hærdning af fedtvævet), hvilket kan have en effekt på virkningen af din insulin i disse områder og dermed svække insulinoptagelsen. Det kan også forekomme ved gentagne injektioner på samme sted – skift derfor sted for insulininjektion med mindst 3 cm fra sidste injektion på samme anatomiske område, brug gerne rotationsprincippet.

Moderne penkanyler er engangsprodukter af høj kvalitet, som er ekstremt tynde og skarpe. De er belagt med en silikone for at lette indtrængning i huden, samt at gøre injektionen blid og behagelig for dig - silikonen bliver dog slidt af efter første injektion. Efter brug er pennålen ikke steril mere, og det vil være uhygiejnisk at genbruge den. Jo mere du bruger den samme pennål, jo mere tendens har den til at bøje og blive sløv, hvor efter injektion af insulin kan føles meget smertefuld – udover dette kan vævsrester klæbe sig fast til nålen.

Hvad betyder dette for min diabetes?

Er du i diabetesbehandling har ovennævnte risici stor betydning. Giver du f.eks. injektioner i hærdet fedtvæv kan det give usikkerhed i din diabetesbehandling, da optagelsen af insulin svækkes og virkningen af det indtagne insulin bliver vanskeligt at estimere. Konsekvensen kan være svingninger i blodsukkerniveauet. Ved gentagen brug af samme penkanyle kan der opstå luftbobler i ampullen og ved opbevaring, kan insulinen dryppe ud – hvor insulindoseringen bliver unøjagtig.

Sådan tjekker du om penkanylen er engangsmateriale?

Hvis du er i tvivl om din penkanyle kan bruges flere gange, kan du se efter dette symbol på emballagen. Dette symbol på æsken angiver, at der er tale om produkter til engangsbrug.

Da kanyler både er skarpe og kan indeholde rester af blod, bør du skaffe dem på en sikker måde af vejen, så andre eller dig selv ikke stikker sig på dem. Brug derfor kanylebøtter, som er udviklet til dette formål. Har du en travl hverdag eller er tit på farten, findes der også små bøtter, som kan opbevare brugte kanyler på en sikker måde. Brugte kanyler skal ikke smides ud i den almindelige skraldespand, men skal afleveres som specialaffald på genbrugsstationen.
Tilmeld nyhedsbrev