Frit leverandørvalg

Borgernes ret til Frit leverandørvalg

ReaMed er en godkendt leverandør af diabetes hjælpemidler til mange kommuner i Danmark og kan derfor vælges af alle borgere uanset hvilken kommune du bor i.

Frit leverandørvalg giver dig som borger mulighed for at vælge hvilken leverandør du ønsker at få fx dine diabetes hjælpemidler fra.

Når du modtager din bevilling fra kommunen så vil du blive henvist til den leverandør som kommunen har valgt. Uanset hvad der står på bevillingen kan du altid kontakte kommunen og gøre opmærksom på at du ønsker at gøre brug af det frie leverandørvalg.

I servicelovens § 112 stk. 3 står der følgende om frit leverandørvalg:                                                                                                    

"Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel"
Signe Hasseriis fra Diabetesforeningen udtaler:

- Hvis din kommune har valgt den leverandør fra, du som diabetiker er vant til at bruge, eller det udstyr, du får pålagt at bruge, ikke lever op til forventningerne, kan du benytte din ret til frit valg af leverandør. Det skal du meddele din kommune, når du har kontaktet din leverandør og fået bekræftet, at dine ønsker om hjælpemidler kan imødekommes. Kun i meget få tilfælde vil du skulle betale noget selv, forklarer Signe Hasseriis fra Diabetesforeningen.
100 % diabetesspecialist

Som leverandør af diabeteshjælpemidler vil ReaMed gerne medvirke til at forbedre vilkårene for diabetikere bl.a. gennem øgede og bedre valgmuligheder for den enkelte.

ReaMed har over 30 års erfaring med levering af produkter til diabetikere. Vi giver dig mulighed for at bestille på vores hjemmeside eller du kan få individuel rådgivning via kundeservice pr. telefon.

Vil du gerne vide mere om frit leverandørvalg hos ReaMed, eller ønsker du at benytte dig af muligheden, er du naturligvis velkommen til, at kontakte ReaMeds kundeservice på telefon 97 93 46 00 eller e-mail: reamed@reamed.dk