Børns blodsukker er højest om vinteren

Børnene fik i mere end tre år målt langtidsblodsukker til forskningsbrug, og resultaterne blev sammenlignet med, hvordan vejret havde været i de forskellige perioder.

Sol, sol kom igen!

Det gennemsnitlige langtidsblodsukker hos gruppen af børn over syv år faldt om sommeren, når udendørstemperaturen steg, når antallet af solskinstimer steg, og når der var høj stråling fra solen. Sammenhængen sås ikke hos gruppen af børn under syv år.

Årsagen til variationerne hos børnene over syv år kan være, at de store børn får mindre D-vitamin i vintermånederne, at de om vinteren ofte har forskellige infektioner, og at der naturligt sker en ændring i kroppen af forskellige stoffer hen over året. Disse faktorer er også sat i forbindelse med udviklingen af type 1-diabetes i det hele taget.

Diabetologia, december, 2010

se produkter til børn med diabetes